Fokální dystonie

https://www.folktime.cz/zajimavosti/6756-fokalni-dystonie-aneb-co-muze-potkat-kazdeho-hudebnika.html 

 

Pacienti s funkční dystonií mají „zkroucené prsty“ nebo „sevřenou ruku“ Druhým běžným problémem při funkční dystonii je dovnitř stočený kotník, který někdy směřuje dolů.   

Pro pacienta je těžké nebo zcela nemožné tuto abnormální polohu změnit, tato porucha se někdy nazývá „fixovaná dystonie“. 

 

Co se pokazilo při funkční dystonii? 

Každý člověk má ve svém mozku „mapu“ svého těla a končetin. 

Při funkční dystonii se obecně míní, že je tato „mapa“ v mozku z různých důvodů narušena. Mozek si myslí, že poloha“zkroucené“ ruky nebo „otočeného kotníku“ je normální, vy ovšem víte, že to tak není. 

Zdá se, že tělesné úrazy, slabost končetiny a nepohyblivost jsou věci, které můžou v mozku deformovat mapu. 

Léčba je zaměřená na „přeškolení mozku“, aby se naučil, jak by měla vypadat „normální mapa“ končetiny. 

Jak se liší od jiných druhů dystonie? 

Dystonie je neurologický termín pro abnormální a vytrvalé stažení svalů, které vyvolá změnu polohy dané části těla. 

Je mnoho druhů dystonie, včetně písařské křeče, cervikální dystonie (někdy nazývané tortikolis) a generalizované dystonie. Dystonie se také může vyskytnout u mnoha neurologických onemocnění. 

Některé z těchto druhů dystonie, např. písařská křeč, nejsou spojeny s onemocněním mozku, proč tedy nejsou klasifikovány jako funkční poruchy? 

Na prvním místě je třeba zdůraznit, že funkční poruchy jsou skutečné a zahrnují chybu ve fungování mozku. 

Funkční poruchy však charakterizuje jejich značná potenciální reverzibilita. Dokonce i zjevně fixovaná funkční dystonie se někdy pod hypnózou nebo díky fyzioterapii může zlepšit, zatímco jiné formy dystonie jen zřídka na takový typ léčby reagují. 

U pacientů s písařskou křečí se navíc neprojevuje sklon k dalším funkčním příznakům a poruchám, kdežto pro pacienty s funkční dystonií jsou typické. 

Nelze však popřít, že funkční dystonie je dobrý příklad, jak těžké a možná někdy až zavádějící je rozdělovat problémy na ty, u nichž jde o „nemoc“, a ty, kde o ni nejde. 

Vymýšlím si to? 

Odpověď zní „ne“, ale klikněte na „Vymýšlím si to“ pro další informace 

 
Důvěřujete diagnóze? 

Váš pocit, že diagnóza je správná, má zásadní význam. Pokud jej nemáte, jen těžko půjde uplatnit zde navržené rehabilitační techniky. 

Pokud si nemyslíte, že trpíte funkční dystonií, měl byste se podívat, na jakém základě byla diagnóza stanovena. Měli byste vykazovat některé z výše uvedených klinických příznaků. Pokud tomu tak je, proč odmítáte stanovenou diagnózu? 

Nemusí vás stresovat, že máte funkční dystonii. Funkční dystonie je vlastně nejnápadnější, když jsou lidé uvolnění nebo vlastně ani na nic zvláštního nemyslí. Možná diagnózu odmítáte, protože lékař zmínil možnou „souvislost se stresem“?          V takovém případě mohlo dojít k nedorozumění. Jak víme, stres u mnoha pacientů s funkční dystonií příznaky vyvolává, ale u mnoha jiných ne. Pro diagnózu není podstatné, jestli jste byl vystresovaný nebo ne. 

Speciální fyzioterapeutické techniky 

Neustále se učíme, jaké speciální techniky jsou při funkční dystonii nejúčinnější. 

Obecně je důležité snažit se postiženou končetinou pohybovat, i když to někdy vzhledem k fixaci není možné. 

Něco z dále uvedeného by mohlo pomáhat: 

  1. Střídat polohu vsedě a vestoje.
  2. Snížit citlivost končetiny pomocí technik osvojených při komplexním regionálním bolestivém syndromu.
  3. Dívat se do zrcadla a nabídnout mozku zpětnou vazbu, že končetina se nenachází ve správné poloze. Někteří pacienti například sdělují, že mají pocit, jako kdyby spodní část nohy byla rovně, ačkoliv ve skutečnosti je stočená.
  4. Použijte zrcadla, abyste svůj mozek „oklamal“ a přiměl k myšlence, že abnormální noha či ruka jsou normální. Stejná technika se používá u pacientů s bolestí fantomové končetiny a také u KRBS.
  5. Představujte si svou nohu nebo ruku opět v normální poloze.

Z podkladů: MUDr. T. Serranová, Ph.D