DYSTONIE

Dystonii si představujeme jako jakýsi abnormální program, jako chybu v software, která je nahraná ve struktuře mozku zvané bazální ganglia . Tam máme uloženy motorické rutiny, po kterých saháme, když potřebujeme udělat něco, co jsme dlouho učili, jako je třeba jízda na kole nebo chůze. Bohužel jedním z programů, které jsou zde uloženy, je i dystonický program, který u některých pacientů z neznámých příčin najednou vyskočí. Pacient nechce, aby tento program běžel, ale on se neustále vtírá a vtírá. Svaly za to nemohou, nervy za to nemohou, mícha za to nemůže, ale je to abnormální program, který je neustále aktivován někde v hloubi v mozku.“
Prof. MUDr. Robert Jech, Ph.D.

Třese se mi hlava, stáčí se mi ke straně nebo dozadu či dopředu? Bolí to? Nedokážu najít úlevovou polohu? Bolest se při chůzi nebo v klidu horší? Trpím navíc třesem nebo záškuby? Nebo se mi nedobrovolně zavírají oční víčka a nemohu je otevřít podle své vůle? Nebo mám křečovité stažení úst, jazyka nebo přiškrcený hlas? Vyloučili lékaři všechna možná onemocnění a dystonie je nenapadla? Pak je na čase navštívit neurologa, nejlépe z oboru extrapyramidových poruch. 

Oborů v neurologii je více, možná jste navštívili lékaře, který se zabývá neurologií s jinou specializací a s pacientem s dystonií se nesetkal.

Dystonie může postihnout téměř jakoukoli část těla – podle typu a příčiny onemocnění. Vaše neléčené problémy mohou vést k prohlubování potíží, sociální fóbii a panickým atakám.

Závažnost postižení se určuje podle místa projevů (oči, ústa, polykání, končetiny nebo trup) a co dystonii vyvolá (tělesný klid, aktivita, určitá aktivita, určitá aktivita vzdálené části těla)

Označení extrapyramidové poruchy hybnosti se používá pro skupinu syndromů vznikajících při postiženích systému bazálních ganglií. Bazální ganglia jsou oblasti šedé hmoty, které jsou uloženy hluboko uvnitř mozku, přesněji řečeno ve spodní části každé mozkové hemisféry.“

Na wikipedii naleznete srozumitelné dělení dystonií https://www.wikiskripta.eu/w/Dystonie/PGS/diagnostika

Na záložkách ke stažení a odborné články.

Jsme členy