Spastická tortikolis se také nazývá „dystonie šíje“. Dystonie je formou neobvyklého pohybu, který nemůžete ovládat. Objevuje se u řady neurologických problémů. Spastická tortikolis patří mezi tzv, fokální dystonie, kdy onemocnění postihuje určitou část těla.  

Spastická tortikolis postihuje svaly Vaší šíje, takže:  

  • máte hlavu nakloněnou na stranu /laterokolis/  nebo 
  • se váš krk otáčí na jednu stranu /rotační kortikolis/, vpřed /anterokolis/, vzad /retrokolis/   
  • jde o nejčastější typ dystonie 

Základní léčba je aplikace botulotoxinu do šíjových svalů, více ODKAZ 

VÍCE ODKAZ NA BROŽURU 

ODKAZ NA ZAHRANIČNÍ WEB