Antidepresíva pri dystónii?

Riziko vzniku zhoršenia stavu, čo sa týka bolestivosti  postihnutých svalov, ich stuhnutie, ako aj vznik zášklbov, je vždy vzájomne späté a súvisí aj so psychickým stavom. Ako regulátory psychického stavu funguje mnoho špecifických látok (neurotransmitérov), avšak do pozornosti dávame najmä noradrenalín, serotonín a dopamín. Ich účinky si možno všimnúť na prehľadnom obrázku nižšie. 

Nejde samozrejme o nič nové, čo sme nevedeli, nakoľko zhoršenie psychického stavu pod vplyvom stresu, vyčerpania alebo únavy môže mať za následok recidívu ťažkostí aj v doposiaľ pokojnom a stabilizovanom stave. Pacienti s dystóniou by preto mali zvážiť aj návštevu psychiatra a poradiť sa ohľadom užívania antidepresív, nakoľko mnoho antidepresív funguje ako tzv. koanalgetikum - liek, ktorý dopomáha znižovať hlavne chronickú bolesť tým, že mozgu poskytuje viac takých látok, ktorých má málo. 

Dávid Ferko