DYSTONIE - JEDNOTLIVÉ TYPY

Wilsonova choroba - Onemocnění způsobuje převážně geneticky zapříčiněný defekt enzymu transportujícího měď = ceruloplazmín. Tento prvek kvůli tomu není vylučován a hromadí se v tkáních lidského těla, především v játrech a mozku.

Generalizovaná dystonie není omezena na jednu část těla, ale ovlivňuje více svalových skupin v celém těle. Obvykle postihuje svaly trupu a končetin a někdy i krk a obličej. Pacienti nemohou nedobrovolné pohyby a postoje těla vůlí ovlivnit. Nepostihuje ale životně důležité orgány, jako je srdce.

Pro pacienta je těžké nebo zcela nemožné tuto abnormální polohu změnit, tato porucha se někdy nazývá "fixovaná dystonie".

Prvním projevem onemocnění bývá obvykle myoklonus, který bývá popisován jako prudké svalové záškuby, jejichž spouštěčem obvykle bývají složitější motorické úkoly jako např. kreslení a psaní, ale vzácně se projevující i v klidu. Tyto pohyby postihují především krk, paže a trup, ale mohou být pozorovány také v nohou či hrtanu. U dvou třetin případů...

Spastická tortikolis se také nazývá "dystonie šíje". Dystonie je formou neobvyklého pohybu, který nemůžete ovládat. Objevuje se u řady neurologických problémů. Spastická tortikolis patří mezi tzv, fokální dystonie, kdy onemocnění postihuje určitou část těla.