uk-OBECNÁ INFORMACE PRO CHRONICKÉ PACIENTY MZČR

11.03.2022

Vyhýbejte se styku s nemocnými jakýmkoli respiračním onemocněním,

• vyhýbejte se místům, kde může být shromážděno větší množství lidí,

• pokud je to možné, pracujte z domova,

• pokud je to možné, neužívejte veřejnou dopravu,

•  pokud je to možné, pracujte z domova,

• odložte neakutní návštěvy lékaře, v případě potřeby jej kontaktujte telefonicky nebo   e-mailem,

• nevysazujte své léky bez konzultace se svým odborným lékařem.

• Sledujte stránky Vaší pacientské organizace a odborné společnosti, mnoho z nich připravilo praktická doporučení pro pacienty s daným chronickým onemocněním,

 Tato konkrétní doporučení budou též průběžně zveřejňována a aktualizována na 

www.koronavirus.mzcr.cz