uk-DOPORUČENÍ PODPOŘENÉ LÉKAŘKOU NA DYSTONII

01.03.2022

Lékaři doporučují pacientům práci z domova nebo pracovní neschopnost, zejména v situaci, kdy nemohou být léčeny jejich symptomy a z důvodu nebezpečí nákazy covid 19.

Navíc pacienti s DBS (hlubokou mozkovou stimulací), se považují za chronicky nemocné lidi, tj. obecně s vyšším rizikem komplikovaného průběhu koronavirové infekce. 

Tito pacienti a obecně všichni pacienti  s dystonií by neměli opouštět domácnost a minimalizovat kontakt s ostatními osobami, pokud to není skutečně nezbytně nutné.