Vyloučení Wilsonovy choroby při diagnostice dystonie

24.02.2020

Wilsonova choroba - Onemocnění způsobuje převážně geneticky zapříčiněný defekt enzymu transportujícího měď = ceruloplazmín. Tento prvek kvůli tomu není vylučován a hromadí se v tkáních lidského těla, především v játrech a mozku

Pokud je onemocnění včas diagnostikováno a léčeno, je možné jeho projevy zmírnit, zastavit, nebo jim i předejít. 

Nejčastějším projevem onemocnění je jeho neurologická forma doprovázená různorodými příznaky, mezi které patří třes, zhoršení řeči, snížená mimika, poruchy koordinace a další. V pokročilých stádiích je nemoc doprovázena psychiatrickými příznaky včetně změny chování, depresí a psychóz. 

Při diagnostice pacienta, který může vykazovat projevy dystonie, se přistupuje k vyloučení střádání mědi v těle.  Komu byla Wilsonova choroba diagnostikována, doporučujeme tuto podpůrnou skupinu:

https://www.facebook.com/wilsonovanemoc/