Cervikální dystonie/spastická tortikolis/

16.11.2019

Spastická tortikolis se také nazývá "dystonie šíje". Dystonie je formou neobvyklého pohybu, který nemůžete ovládat. Objevuje se u řady neurologických problémů. Spastická tortikolis patří mezi tzv, fokální dystonie, kdy onemocnění postihuje určitou část těla. 

Spastická tortikolis postihuje svaly Vaší šíje, takže: 

  • máte hlavu nakloněnou na stranu /laterokolis/  nebo
  • se váš krk otáčí na jednu stranu /rotační kortikolis/, vpřed /anterokolis/, vzad /retrokolis/  
  • jde o nejčastější typ dystonie

Základní léčba je aplikace botulotoxinu do šíjových svalů, více ODKAZ

VÍCE ODKAZ NA BROŽURU

ODKAZ NA ZAHRANIČNÍ WEB