ČASOPIS

Od roku 2016 jsme vydávali časopis Dystonie, který byl podpořen z dotací MZČR. 

Časopisy jsme distribuovali i do veřejných knihoven a dalším zájemcům. 

Chystáme dotisk nebo zveřejnění obsahu časopisu na webu.