Dystonici proti nákaze Covid 19


AKTUALIZACE 2.8.2020
Doporučujeme Vám, abyste v případě zhoršení stavu kontaktovali svého neurologa a také neodkládali objednání na aplikaci botoxu.


Informace a podněty nám můžete zasílat na info@dystonia.cz 

Děkujeme

 

Zvládnete pracovat z domova ? Máte zaměstnání, kde Vám vyjdou vstříc a zajistí podmínky pro vaši ochranu ? Využijete možnost pracovní neschopnosti (viz další doporučení zde) ? Už děláte polovinu toho, čím se chráníte, není to útěk, je to boj a ten nás posiluje, protože myslíme konstruktivně. Nosíte roušku nebo roušky vyrábíte ? Další krok...

Mnoho pacientů s cervikální dystonií a třesu používá tzv. senzorické triky pro úlevu stáčení hlavy a třesu (jde o dotyky na různá místa v obličeji) - právě vy všichni musíte dbát na zvýšenou hygienu rukou, pacienti tento trik používají, aniž by si to plně uvědomovaliviz video noste rouškuviz video návod na roušku bez šití

Pokud jste aplikaci botoxu ještě stihli, ale chcete snížit zátěž jako osoba zdravotně postižená/s chronickým onemocněním, zkuste o tom informovat svého zaměstnavatele a požádejte například:

Od aplikací se upouští z důvodu možné nákazy Praze, Jihlavě, Olomouci, zjšitujeme Brno a další místa prověřujeme.

Lékaři doporučují pacientům práci z domova nebo pracovní neschopnost, zejména v situaci, kdy nemohou být léčeny jejich symptomy a z důvodu nebezpečí nákazy covid 19. Navíc pacienti s DBS (hlubokou mozkovou stimulací), se považují za chronicky nemocné lidi, tj. obecně s vyšším rizikem komplikovaného průběhu koronavirové infekce. Tito pacienti a...